Η διατήρηση του σπιτιού Νίκης 51, γωνία με Μητρ. Ιωσήφ

Στην αρχή έμοιαζε για μια αρχιτεκτονική απότιση φόρου τιμής στο όμορφο κτίριο πριν την πυρκαγιά. Η προσεκτική ματιά του Νίκανδρου Καστανίδη όμως έδειξε το λογικό και τελικά το προφανές. Το ν. 51 στη γωνία με Μητρ. Ιωσήφ δεν καταστράφηκε. Διατηρήθηκε το περίβλημά του και ξανακτίστηκε το εσωτερικό του. Έχουμε δηλαδή ακόμη μια περίπτωση ενός κτιρίου σε αποκατεστημένη μετά την πυρκαγιά μορφή (μετά το ξενοδ. Splendid που με τροποποιήσεις μετεξελίχθηκε σε Μεντιτερανέ, όπως είχε δείξει ο Βαγγ. Καβάλας). Από τον Σπύρο Αλευρόπουλο και τον Νίκανδρο Καστανίδη, με συμβολή του Βαγγέλη Καβάλα.

Το κτίριο πριν την πυρκαγιά και όπως εξελίχθηκε

Περίπου 1927 αγωγοί στην παραλιακή μετά την απομάκρυνση των τραμ. Το ν. 51 έχει ανακατσσκευαστεί. Μετά το στρώσιμο της παραλιακής. Κατοχική. Κατοχική. Κι εδώ με βέλος το ν. 51 Τέλη 1940 1950, ανάρτηση Σακη Μωραιτη στις ΠΦΘ Ανάρτηση Nicolas Zangas στις ΠΦΘ 1953 Γϋρω στο 1950 Δεκαετία 50 Δεκαετία 50 Με ακριβη χρονολογηση Αύγουστος 1959 από τον Βαγγέλη Καβάλα, το ν. 51 αντικαθίσταται από την σημερινή πολυκατοικία Και το σήμερα.