Τραμ στην Αγ. Μηνά την δεκαετία του 50

Από τον Θεόδωρο Νάτσινα.