Το “Σχολείο του Γρηγορίου”, γωνία Εθνικής Αμύνης με Μανουσογιαννάκη

Στο βιβλίο “Η «χαμένη» Εγνατία της Θεσσαλονίκης” των Ι. Αναστασιάδη & Ε. Χεκίμογλου (Θεσσαλονίκη, 2001) υπάρχει η παρακάτω φωτογραφία του 1968 με την υπόμνηση “Διακρίνεται πίσω από το μηχάνημα η Ιωαννίδειος σχολή” Ποιο όμως είναι το σχολείο που διακρίνεται; Από τον Νίκανδρο Καστανίδη. Η φωτογραφία από το “Η «χαμένη» Εγνατία της Θεσσαλονίκης” των Ι. Αναταστασιάδη & Ε. Χεκίμογλου (Θεσσαλονίκη, 2001) Πρόκειται για το παραδιπλανό Δημοτικό Σχολείο, που παραδοσιακά λέγεται το “Σχολείο του Γρηγορίου” και είναι στη γωνία Εθνικής Αμύνης με Μανουσογιαννάκη. Να μια φωτογραφία με την ίδια οπτική γωνία και την ίδια χρονιά, όπου διακρίνεται καλύτερα ποιο κτίριο είναι αυτό που φαίνεται στην αρχική φωτογραφία Το “Σχολείο του Γρηγορίου” από την πλευρά της Εθνικής Αμύνης: