Ο θερινός κιν/φος “Κυβέλεια” στη Λεωφόρο Νίκης, γωνία με Κομνηνών

Ο Δαυίδ Μπράβος ανακάλυψε και παρουσιάζει τον άγνωστο μέχρι σήμερα θερινό κινηματογράφο “Κυβέλεια” στη Λεωφόρο Νίκης, γωνία με Κομνηνών. Λειτούργησε για 3 καλοκαίρια από το 1930 έως το 1932 ως Κυβέλεια και από τον Αυγουστο του 1938 μεχρι το 1940 ξανάνοιξε ως “Μεντιτερρανέ”. Τα αποσπάσματα από την εφημερίδα “Μακεδονία” του 1930 και του 1932.