Ακροπόλεως λίγο πριν την σημερινή Σουφλίου.

Ακροπόλεως και Μύρωνος, απέναντι και λίγο δυτικότερα από τον Ταξιάρχη.

Το γνωστό καφενείο στην Ακροπόλεως βρισκόταν πίσω από τις γυναίκες και το είχαμε δει εδώ: https://archive.saloni.ca/269

Η αναγνώριση της κάρτας από την Μάρα Νικοπούλου στις ΠΦΘ