Ο θερινός κινηματογράφος “Καραβάν Σεράι”

Στις αρχές δεκαετίας του 30, ο θερινός κινηματογράφος “Καραβάν Σεράι” εντοπίζεται από τον Δαυίδ Μπράβο στο μέγαρο του πρώην δημαρχείου, πριν χτιστούν όλοι οι όροφοι. Στη φωτογραφία πρέπει να διακρίνεται και η οθόνη του.