Κοντα στο Αλλατίνη, ίδιο σκηνικό διαφορετική θέση, Pigassou ν. 040 304

Πάλι ανατολικά, μπροστά από το HT4, περίπου από το ίδιο σημείο, τα καράβια μένουν ίδια σχεδόν ακίνητα, ο Pigassou αλλάζει θέση για να εντάξει στο κάδρο και έναν συμπατριώτη του. Από το αφιέρωμα: ο Joseph Pigassou στην Θεσσαλονίκη

Φωτογραφία Joseph Pigassou ν.040, ασπρόμαυρο φιλμ 3,5Χ5,5 εκ photo Joseph Pigassou n°040 sur film 35x55 NB Φωτογραφία Joseph Pigassou ν.304, ασπρόμαυρο φιλμ 3,5Χ5,5 εκ photo Joseph Pigassou n°304 sur film 35x55 NB