Το μεγάλο πανόραμα της Θεσσαλονίκης αρχών του 1890

Το μεγάλο πανόραμα της Θεσσαλονίκης αρχών του 1890 από την θάλασσα με σημειωμένες τις οδούς της (με τις ονομασίες που υπάρχουν στο ρυμοτομικό πριν την πυρκαγιά του 17) Και παραδίπλα μια σύγκριση με το σήμερα, μέσα από την παραμόρφωση του google earth.