Συνωστισμός στα τρένα της κατοχής

Η κατάσταση στα τρένα, όταν κάποια στιγμή άρχισαν πάλι να λειτουργούν, κατά την κατοχή

Νέα Ευρώπη 30/10/1942 Κάποια στιγμή όταν άρθηκαν κάποιες απαγορεύσεις, το τρένο πρόσφερε τη δυνατότητα επικοινωνίας και ανταλλαγής αγαθών με την επαρχία. Όχι για πολύ.