Πρωινό απ το μπαλκόνι, Νίκης 19, πάνω απ τον Στρατή. Κατοχή