Μια μικρή ιστορία στην ιστορία της Μετεωρολογίας του ΑΠΘ

Μια μικρή ιστορία στην ιστορία της Μετεωρολογίας του Πανεπιστημίου μας. Πριν αρχίσει να λειτουργεί το Μετεωροσκοπείο της Θεσσαλονίκης, δηλ. πριν το 1954, υπήρχε, από το 1930, ένας μικρός Μετεωρολογικός Σταθμός στην οροφή της Φιλοσοφικής Σχολής. Στην κατοχή οι Γερμανοί εγκατέστησαν ένα Θαλάσσιο Μετεωρολογικό Σταθμό σε μία παραθαλάσσια κατοικία κοντά στην Ηλεκτρική Εταιρεία. Όταν αυτοί έφευγαν από την πόλη, τότε ο Γερμανός διοικητής αυτού του Σταθμού, Georg Eckert (1912-1974), θέλησε να χαρίσει τα επιστημονικά του όργανα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Οι Πανεπιστημιακές, όμως, αρχές δεν δέχτηκαν αυτή την προσφορά και μόνο ύστερα από παρέμβαση του ΕΛΑΣ, υποχώρησαν και τα δέχτηκαν.