Η κατοικία της οικογένειας Κανταρτζή στη Φιλικής Εταιρείας

“Στην Πλατεία «Ιωάννου Δέλλιου» και στους γύρω δρόμους έμεναν …οι αδελφοί Κανταρτζή, ο Νίκος, ο Μιχάλης και ο Μάκης…. ” έγραψε ο Στράτος Σιμιτζής στο βιβλίο του “Κάποτε στη Θεσσαλονίκη” (εκδ. University Studio Press, 2007, σελ. 26-7] Η κατοικία της οικογένειας Κανταρτζή στη Φιλικής Εταιρείας 63, το 1951 και το 1959. Από τον Νίκανδρο Καστανίδη. 1951 Η μονοκατοικία που φαίνεται λίγο στα αριστερά ήταν της οκογ. Ν. Σταμπουλή και το διώροφο στα δεξιά ήταν της οικογ. Β. Φουντά. [Από το βιβλίο: Αυτοβιογραφία, «τα πάντα δύναμαι δια του ενδυναμούντος με Χριστού», του Ν. Α. Κανταρτζή, (Θεσσαλονίκη, 2017, σελ. 75)] 1959 [Από το βιβλίο: Αυτοβιογραφία, «τα πάντα δύναμαι δια του ενδυναμούντος με Χριστού», του Ν. Α. Κανταρτζή, (Θεσσαλονίκη, 2017, σελ. 115)] Η οδός Παστέρ το 1931 είναι η Φιλικής Εταιρείας σήμερα. [Λεπτομέρεια ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Θεσσαλονίκης, του 1931] [Λεπτομέρεια ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Θεσσαλονίκης, του 1935]