Το μέγαρο του μονοπώλιου άλατος, σήμερα Νίκης 67

Εκεί που υποθέτουμε, όπως είδαμε, ότι ήταν το Orpheum-Lyra, (δηλ. σήμερα Νίκης 67), αναγέρθηκε γύρω στα 1928 το μέγαρο που θα φιλοξενήσει το Μονοπώλιο Άλατος. θα υπάρξει για 40 περίπου χρόνια Μέχρι το 1927 η Λέσχη στο 63 έχει τελειώσει, στη θέση του σημερινού ν. 67 παραπήγματα.

Στο στρώσιμο όμως της παραλιακής το 1928-9 ήδη προβάλλει. Και εδώ ολοκληρωμένο το 1930 Περίπου το 1933 Και για να βεβαιωθούμε ότι πράγματι φιλοξενούσε το Μονοπώλιο Άλατος, μια ανακοίνωση στην Μακεδονία 25/4/1962. Αποθήκες στο κτίριο (Β΄αποθήκη μονοπωλίων) από την Καλάρη 1. Το τμήμα από την Στρ. Καλάρη όπου και η είσοδος της αποθήκης. Κατά την κατοχή Το Νίκης 65 έχει αποπερατωθεί, επομένως μετά το 1963 Έχει αρχίσει να κτίζεται το ν. 67 στα τελειώματα το ν. 73, στα γκρεμίσματα το ν. 75. Χρονολογημενη στα 1969-70 από τον Βαγγέλη Καβάλα, αναρτημένη από Ανδρέα Νοβοσέλη στις ΠΦΘ Μετά το 1970, όταν στη θέση του 67 υπάρχει πλέον η σημερινή πολυκατοικία.