Ένα κομμάτι της παραλίας σε επιχρωματισμένο φιλμάκι του 1916

https://www.facebook.com/watch/?v=1003826683158289