Κανόνια στην Πλ. Ελευθερίας κατά την κατοχή

Κανόνια στην Πλ. Ελευθερίας. Στα πλαίσια της γερμανικής προπαγάνδας ξεφορτώνονται στο λιμάνι κανόνια και μετά εκτίθενται στην Πλ. Ελευθερίας