Χαμάληδες στο λιμάνι, πριν το 1908

(με βάση την ημερομηνία που έχει γραφτεί στην φωτογραφία).

Η εικόνα προέρχεται από την έκδοση ¨Ενθύμιον από τη ζωή της Εβραϊκής κοινότητας”. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το σχόλιο του/της Ρ.Μ. με τις ονομασίες των συντεχνιών των χαμάληδων και το εξειδικεύσεων τους. Θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον αν βρεθούν περισσότερες πληροφορίες για την οργάνωση αυτών των συντεχνιών.