Το τριώροφο πάνω στην Στρατηγού Καλλάρη.

Από τον Σπύρο Αλευρόπουλο

Το τριώροφο αυτό το βλέπουμε σε δύο διαδοχικές φάσεις ανέγερσής του σε δύο πανοράματα γύρω στα 1890, με μικρή χρονική διαφορά μεταξύ τους. Από τη μια γωνία η Λυμπεροπούλου (σήμερα Μοργκεντάου) και από την άλλη το Αϊναλή καφέ, (κατόπιν Αμερική)

Εδώ η πρώτη φάση με το ισόγειο, που αγνοούμε αν λειτούργησε αυτόνομα ως μαγαζί Και η δεύτερη φάση με τις ξυλωσιές για την κατασκευή των ορόφων Με το γύρισμα του αιώνα ήταν ήδη έτοιμο. Από τα ψηλότερα στην ανατολική μεριά της λεωφόρου Νίκης, με νεοκλασικές γραμμές, κατά πάσα πιθανότητα ξενοδοχείο.

Στην συνοδεία της σωρού του Γεωργίου στο λιμάνι Χειμώνα 1915-6 Στο παραλιακό μέτωπο πάνω του σταμάτησε η πυρκαγιά. Στην κατοχή με το κενό μετά την χάραξη. Εκεί που η Στρατηγού Καλλάρη βρίσκει την Νίκης.