Η βρύση Τσουρ-Τσουρ, Επιμενίδου 25

To Τσουρ-Τσουρ, η “περίεργη” βρύση στο ύψος της Επιμενίδου 25. Αριστερά, ο Pigassou πιάνει την συνομιλία δυο κοριτσιών, το διατηρητέο κτίριο που τώρα στεγάζεται ο ΣΑΘ και τον μιναρέ στον Όσιο Δαυίδ. Δεξιά, ο φακός -ίσως πάλι του Pigassou- βλέπει προς τα ανατολικά και την οδό Βλατάδων που οδηγούσε στη νότια είσοδο της Μονής.

Φωτογραφία Joseph Pigassou ν.237, ασπρόμαυρο φιλμ 3,5Χ5,5 εκ photo Joseph Pigassou n°237 sur film 35x55 NB

Φωτογραφία σε χαρτί που συνέλεξε ο Paul Albarel. Βρίσκεται στην Médiathèque du Grand Narbonne, με αρ. AD11- 1508 photo ramenée par Paul Albarel – Médiathèque du Grand Narbonne AD11- 1508 tirage papier