Οδηγίες χρήσης του χάρτη

Περιεχόμενα 1. Γενικά για τους δείκτες στον χάρτη 2. Τα μενού στον χάρτη α. Το μενού δεξιά: χρονικά layers, οι συντελεστές β. Το μενού αριστερά: ζουμ, πλήρης οθόνη, GPS, άλλοι χάρτες, χρονικά layers 3. Αναζήτηση


1. Γενικά για τους δείκτες στον χάρτη

Όταν μπαίνετε στη σελίδα της saloni.ca βρίσκεστε κατευθείαν στον χάρτη.

Οι δείκτες με τα χρώματα δείχνουν το σημείο λήψης, ενώ τα βέλη την κατεύθυνση της λήψης. Το σύμβολο με το «360», όπου υπάρχει, υποδηλώνει κατά κανόνα πανοραμικές λήψεις από μιναρέδες ή από κάποια ψηλά κτίρια, προς διάφορες κατευθύνσεις.

2. Τα μενού στον χάρτη

Τα βασικά μενού είναι δύο, αριστερά και δεξιά. Κάτω οι λέξεις «Αναρτήσεις», «Αρχείο», «Κοινότητα» οδηγούν στις αντίστοιχες σελίδες.

Το μενού δεξιά

Επάνω υπάρχει το «Browse data». Είναι η δυνατότητα αναζήτησης στον χάρτη. Θα την αναλύσουμε παρακάτω.

Μετά το εισαγωγικό κείμενο, υπάρχουν τα χρονικά/θεματικά layers (συν το layer της παλιάς ακτογραμμής ανατολικά του Λευκού Πύργου) με χρώματα αντίστοιχα με αυτά των δεικτών επάνω στον χάρτη.

Ο χάρτης ανοίγει αυτόματα με όλα τα layers ενεργοποιημένα – τα «μάτια» που βλέπετε εδώ στο κόκκινο πλαίσιο. Για να επιλέξετε ένα ή περισσότερα layers, απενεργοποιείτε τα υπόλοιπα.

Aν τα απενεργοποιήσουμε όλα, εκτός π.χ. από το κίτρινο (που αντιπροσωπεύει την περίοδο της πυρκαγιάς), στον χάρτη εμφανίζονται μόνον οι δείκτες της «κίτρινης» περιόδου. Με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να κάνουμε να εμφανίζονται όσες περίοδοι μας ενδιαφέρουν.

Δύο διευκρινίσεις:

Βλέπετε ότι υπάρχουν δύο «κόκκινες» περίοδοι. Η μία αντιπροσωπεύει φωτογραφίες μέχρι την πυρκαγιά, ενώ η άλλη, αν και χρονικά ανήκει μέσα στην προηγούμενη περίοδο, περιλαμβάνει αποκλειστικά φωτογραφίες του Pigassou και της συλλογής Albarel. Είναι το ελάχιστο που μπορούσαμε να κάνουμε για να τους τιμήσουμε.

Έτσι μπορούμε να έχουμε τη «Θεσσαλονίκη των Pigassou και Albarel»: Απενεργοποιώντας όλες τις άλλες περιόδους και αφήνοντας μόνον τις λήψεις αυτές, κάπως έτσι θα ήταν ο χάρτης αναλυτικά.

Επίσης υπάρχει το μωβ χρώμα. Περιλαμβάνει τους σημαντικότερους φωτογράφους της πόλης αρκετά πριν το 1916 (μικρή εξαίρεση κάποιες από τις αυτοχρωμίες της συλλογής Kahn, που ξεπερνούν αυτά τα χρονικά όρια).

Το χρώμα του δείκτη δείχνει φυσικά την περίοδο λήψης της φωτογραφίας που περιέχεται στο μενού που αναδύεται όταν τον επιλέξετε. Όταν περιέχονται φωτογραφίες από διαφορετικές περιόδους στον ίδιο δείκτη, πάντα αυτή που προσδίδει το χρώμα στον δείκτη είναι η πρώτη.

Στο τέλος του μενού δεξιά βρίσκονται τα credits, όπου αναφέρονται οι βασικοί συντελεστές του εγχειρήματος.

Το μενού αριστερά

Κατά σειρά από πάνω προς τα κάτω:

α. Λειτουργία ζουμ. Για να είναι εύκολα πλοηγήσιμος ο χάρτης οι δείκτες συμπτύσσονται όσο μικραίνει το ζουμ και αναλύονται όσο γίνεται μεγαλύτερο. Ο μεγάλος αριθμός των δεικτών (>2000) εμποδίζει την ομαλή λειτουργία του χάρτη στον μέσο υπολογιστή (απαιτεί ισχυρό επεξεργαστή), συνεπώς η σύμπτυξή τους είναι ένας απαραίτητος συμβιβασμός.

Ακόμη και στο πιο μεγάλο ζουμ υπάρχει περίπτωση να είναι ενωμένοι δύο δείκτες. Πατώντας επάνω στον αριθμό, γίνεται η ανάλυση, συνήθως όμως έτσι οι δείκτες εκεί μετακινούνται και δεν δείχνουν το σωστό σημείο. Λίγο πιο κάτω, στο δ, προτείνεται μια προσωρινή λύση, περιμένοντας να διατεθεί ο χάρτης που χρησιμοποιούμε με δυνατότητα ακόμη μεγαλύτερης μεγέθυνσης.

Ο χάρτης χωρίς σύμπτυξη δεικτών είναι προσβάσιμος εδώ (προσοχή, απαιτεί ισχυρό υπολογιστή).

Το σύμβολο με τον φακό δεν μας είναι χρήσιμο.

β. Λειτουργία πλήρους οθόνης. Το σύμβολο αυτό βάζει τον χάρτη σε κατάσταση πλήρους οθόνης. Ξαναπατώντας το βγαίνουμε απ' αυτην.

γ. Λειτουργία GPS. Το σύμβολο που μοιάζει με στόχο είναι το GPS. Δίνει μέσα στον χάρτη το στίγμα μας στην πόλη. Αυτό δουλεύει προς το παρόν μόνο σε αυτόν τον σύνδεσμο στα κινητά και τα τάμπλετς, όταν είμαστε στον δρόμο.

δ. Άλλοι χάρτες. Πατώντας κάτω κάτω το βέλος εμφανίζεται ένα ακόμη σύμβολο. Πατώντας το εικονίδιο αυτό μπορούμε να επιλέξουμε άλλο είδος χάρτη, όπου θα εμφανίζονται πάλι οι ίδιοι δείκτες. Αναδύεται το μενού δεξιά:

Υπάρχουν ενδιαφέροντες χάρτες όπως π.χ. αυτός που επιγράφεται Humanitario, που μάλιστα προσφέρει και μεγαλύτερο ζουμ (με αποτέλεσμα να μην υπάρχει το πρόβλημα που περιγράψαμε πιο πάνω στο α) αλλά δεν προσφέρει όλα τα στοιχεία που θέλουμε (λείπει ας πούμε ο σχεδιασμός από τα τείχη).

ε. Χρονικά layers. Το τελευταίο σύμβολο επιτρέπει γρήγορη πρόσβαση στα layers για τα οποία μιλήσαμε πιο πάνω. Προσφέρεται και εδώ η επιλογή «Browse data».

3. Αναζήτηση

H επιλογή «Browse data» επιτρέπει την περιήγηση των δεδομένων του χάρτη. Εμφανίζεται, όπως είδαμε, τόσο στο μενού δεξιά (πάνω), όσο και στα χρονικά layers αριστερά. Εμφανίζεται επίσης όταν κάνουμε δεξί κλικ πάνω στον χάρτη ως μία επιλογή (ίσως ο πιο εύκολος τρόπος).

Η αναζήτηση λειτουργεί ως εξής:

Εμφανίζεται αυτό το πλαίσιο δεξιά, που αν σκρολάρετε πιο κάτω δείχνει τους δείκτες όλων των χρονικών περιόδων με τον τίτλο που φέρει ο κάθε ένας. Η αναζήτηση γίνεται με βάση τον τίτλο αυτό.

Ας δώσουμε ένα παράδειγμα: Πληκτρολογώντας «μπου» αμέσως εμφανίζονται μόνον οι τίτλοι (και οι δείκτες στον χάρτη) που περιέχουν μέσα τους αυτόν τον συνδυασμό γραμμάτων (Μπουμπουλίνας, Καραμπουρνού, Ολύμπου κλπ.).

Αν πληκτρολογήσουμε «μπού» (με τόνο) θα εμφανιστεί η ταβέρνα του Μπούκη κλπ.

Μια χρήσιμη λειτουργία είναι ότι αν κάνουμε κλικ πάνω στον τίτλο που μας ενδιαφέρει, αμέσως ο χάρτης επικεντρώνεται σ' εκείνο το σημείο της πόλης. Έτσι μπορούμε π.χ. εύκολα να βρούμε ονόματα δρόμων που δεν ξέρουμε πού ακριβώς είναι στην πόλη (εφόσον βέβαια υπάρχει κάποιος δείκτης ο οποίος να περιέχει το όνομα αυτό).

Για να εμφανιστούν και οι υπόλοιποι δείκτες θα πρέπει να σβήσουμε αυτό που γράψαμε στην αναζήτηση (ξαναπατώντας το «Browse data» για να εμφανιστεί ξανά) ή φυσικά να κάνουμε ανανέωση της σελίδας.