Βουβάλια και αραμπάς συλλογή Albarel, AD11-1699, ίσως Μοναστηρίου

Βουβάλια και αραμπάς στη φωτό AD11-1699 από τη συλλογή Albarel. Είναι πολύ πιθανό η λήψη να έγινε στην Μοναστηρίου κοντά στον τωρινό Σιδηροδρομικό Σταθμό και την γέφυρα που είχαμε δει [https://archive.saloni.ca/1120] , άλλη εποχή βέβαια. Ωστόσο χρειάζεται κι άλλο υλικό για να αποδειχθεί. Από το αφιέρωμα: ο Joseph Pigassou στην Θεσσαλονίκη