Η είσοδος στο χάνι Μάλτα στη γωνία Ναυμαχίας Λήμνου με Φράγκων

πριν και μετά την πυρκαγιά. Απέναντι ακριβώς από το Kegel Club (από το 1905) που είχαμε δει εδώ: https://archive.saloni.ca/345

Facebook: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=850531568769811&id=204212503401724

Η πινακίδα Φράγκων πάνω αριστερά “XXX FRENCH GENERAL STORES” Με μπλε το Kegel Club, με κόκκινο το χάνι. Οι δύο δυτικές γωνίες της Ναυμαχίας Λήμνου. Σε σκίτσο του Touchet Μετά την πυρκαγιά