Κατοικία στην οδό Αγ. Παντελεήμονα.

Είχαμε δει τόσο αυτό το σπίτι όσο και ολόκληρο σχεδόν τον δρόμο εδώ: https://archive.saloni.ca/751 Εντάσσεται κι αυτή στο αφιέρωμα του δρόμου. Από το Γ. Βελένης, Ιστορικές τομές στη μεταβυζαντινή αρχιτεκτονική της Θεσσαλονίκης, στο: Θεσσαλονίκη 2.300 χρόνια, εκδ. Φίλων ΛΕΜΜ, Θεσσαλονίκη 1985, σ. 17-32. Από τον Βαγγέλη Καβάλα