Κατοικία στην οδό Αγ. Παντελεήμονα.

Είχαμε δει τόσο αυτό το σπίτι όσο και ολόκληρο σχεδόν τον δρόμο εδώ: https://archive.saloni.ca/751 Εντάσσεται κι αυτή στο αφιέρωμα του δρόμου. Από το Γ. Βελένης, Ιστορικές τομές στη μεταβυζαντινή αρχιτεκτονική της Θεσσαλονίκης, στο: Θεσσαλονίκη 2.300 χρόνια, εκδ. Φίλων ΛΕΜΜ, Θεσσαλονίκη 1985, σ. 17-32.

Από τον Βαγγέλη Καβάλα

Facebook: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1022422118247421&id=204212503401724