Τμήμα της οδού Αθηνάς, δυτικά της Ιουλιανού, σήμερα Ολυμπιάδος

Τμήμα της οδού Αθηνάς, δυτικά της Ιουλιανού, σήμερα Ολυμπιάδος, λίγο δυτικότερα από μια σειρά φωτογραφιών που είχαμε δει εδώ: https://archive.saloni.ca/919 Από το Γ. Βελένης, Ιστορικές τομές στη μεταβυζαντινή αρχιτεκτονική της Θεσσαλονίκης, στο: Θεσσαλονίκη 2.300 χρόνια, εκδ. Φίλων ΛΕΜΜ, Θεσσαλονίκη 1985, σ. 17-32. Από τον Βαγγέλη Καβάλα και αναγνώριση από τη Μάρα Νικοπούλου

Facebook: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1022437631579203&id=204212503401724

Αριστερά από το γωνιακό σπίτι με την κρήνη, βλέπουμε τον αυλόγυρο που βρίσκεται στην άκρη της προηγούμενης φωτογραφίας Μπροστά από το σπίτι με την κρήνη, βλέπουμε το κομμάτι της οδού Αθηνάς προς την Μωρεάς. Περισσότερες φωτό του δρόμου και από την αντίθετη κατεύθυνση είχαμε δει https://archive.saloni.ca/919