Φωτογραφία του μιναρέ του τζαμιού Καζάζ Χατζή Μουσά

Λεπτομέρεια από γαλλική στερεοσκοπική πλάκα προσφερόμενη και αυτή στο E-bay. Διακρίνεται στην ταμπέλα η οδός Διός, κάθετη της οδού Αγ. Δημητρίου.

Από τον Αλέξανδρο Σαββόπουλο

Άλλες φωτογραφίες του τζαμιού εδώ: https://archive.saloni.ca/74 και εδώ: https://archive.saloni.ca/265

Facebook: https://www.facebook.com/thessalonikilostcity/posts/1095429160946716

Η παράθεση της διασταύρωσης των οδών Αγ. Δημητρίου και της κατηργημένης σήμερα οδού Διός στον χάρτη της Ομάδος.