Μια κάρτα που δείχνει τις ενδυμασίες της εποχής

Μια κάρτα που ίσως δεν έχουμε δώσει την δέουσα σημασία. Μας δίνει μια πολύ καλή εικόνα για τις κατοίκους της εποχής. Η μπροστά με μαντήλι (όχι απαραιτητα μουσουλμάνα), η μεσαία με ευρωπαϊκά ρούχα και παρασόλι, ακόμα πιο πίσω μία γυναίκα με την χαρακτηριστική εβραϊκή φορεσιά -η διπλανή της -κι αυτή με ομπρέλα- δεν ξεχωρίζει καλά.

Η πόλη στα 1908-10 όχι πιο μετά, αν κρίνουμε από τη διαμόρφωση του χώρου και το πόσο έχουν μεγαλώσει τα φυτά από τα εγκαίνια (1904 ) για τα οποία δείτε εδώ: https://archive.saloni.ca/466

Facebook: https://www.facebook.com/thessalonikilostcity/posts/1119930471829918