Ένα καφενεδάκι στην πλατεία Πλατάνου

Πλατεία Πλατάνου στην παλιά Θεσσαλονίκη. Ο Paul Laurent περιηγείται στην πόλη και καταγράφει με τον φακό του το καφενεδάκι που βρισκόταν στη ΒΔ γωνία της πλατείας και την άνοδο της Παπαρρηγοπούλου πιθανόν το 1919 σύμφωνα με ημερομηνίες στο πίσω μέρος φωτογραφιών της ίδιας σειράς.

Στάθης Ασλανίδης

Facebook: https://www.facebook.com/thessalonikilostcity/posts/1207355553087409

Ένα καφενεδάκι στην γωνία της πλατείας

Πηγή Delcampe, Item n° #1399587082.

Η συσχέτιση, ένα απόσπασμα φωτογραφίας από το ψηφιακό αρχείο του dr Paul Albarel. Την πλατεία Πλατάνου την είχαμε γνωρίσει εδώ. https://archive.saloni.ca/1161

Η θέση του φωτογράφου στη σημερινή ρυμοτομία.