Ένα καφενεδάκι στην πλατεία Πλατάνου

Πλατεία Πλατάνου στην παλιά Θεσσαλονίκη. Ο Paul Laurent περιηγείται στην πόλη και καταγράφει με τον φακό του το καφενεδάκι που βρισκόταν στη ΒΔ γωνία της πλατείας και την άνοδο της Παπαρρηγοπούλου πιθανόν το 1919 σύμφωνα με ημερομηνίες στο πίσω μέρος φωτογραφιών της ίδιας σειράς.

Στάθης Ασλανίδης

Ένα καφενεδάκι στην γωνία της πλατείας

Πηγή Delcampe, Item n° #1399587082.

Η συσχέτιση, ένα απόσπασμα φωτογραφίας από το ψηφιακό αρχείο του dr Paul Albarel. Την πλατεία Πλατάνου την είχαμε γνωρίσει εδώ. https://archive.saloni.ca/1161

Η θέση του φωτογράφου στη σημερινή ρυμοτομία.