Στην αγορά. Μπροστά στην Καρίπη και την Μενεξέ

Αταύτιστες της αγοράς.

Τρεις φωτογραφίες στην πλατεία Αγοράς το γνωστό καπάνι της εποχής (Un Kapan) στις αρχές του 20ου αιώνα ταυτίζονται από μία ανέκδοτη φωτογραφία. Δίπλα από το κεντρικότερο σημείο της αγοράς, στο ανατολικό άκρο του οικοδομικού τετραγώνου 8 της πυρίκαυστης ζώνης αποκαλύπτονται τμήματα των οδών Καρίπη και Μενεξέ για πρώτη φορά. Οι συγκεκριμένες φωτογραφίες αποτελούν σήμερα σημαντικά τεκμήρια για την ανάδειξη κι άλλων φωτογραφιών στα πολυδαίδαλα στενάκια της αγοράς.

H σημερινή ταύτιση των φωτογραφιών συμπληρώνει ένα ακόμη κομμάτι της χαμένης πόλης. Την πλατεία Αγοράς την είχαμε γνωρίσει από εδώ: https://archive.saloni.ca/36

Στάθης Ασλανίδης

Facebook: https://www.facebook.com/thessalonikilostcity/posts/1215112062311758

Η αρχική φωτογραφία συσχέτισης από το ψηφιακό αρχείο του Σπύρου Αλευρόπουλου.

Αυτή και η επόμενη ήταν μεν γνωστές, αλλά δεν είχαν τοποθετηθεί.

Οι συσχετίσεις των τριών φωτογραφιών. Δείχνουν το ίδιο σημείο μέσα στην αγορά.

Συσχέτιση με την ήδη γνωστή φωτογραφία από τον Joseph Pigassou

Οι δύο τελευταίες εύκολα συσχετίζονται, δείχνοντας την Καρίπη.

Τοποθέτηση του σημείου λήψης σήμερα.