Στην Αγ. Δημητρίου το 1965

Λήψεις του Αγ. Δημητρίου το 1965, με τα λουλούδια στον κήπο που τα είχαμε δει και εδώ: https://archive.saloni.ca/1754

Το ενδιαφέρον όμως εστιάζεται στην απεικόνιση της λιθόστρωμένης, ακόμα, οδού του Αγ. Δημητρίου