Ο μιναρές του Αγ. Δημητρίου

Ανοίγοντας το παράθυρο, ο μιναρές του Αγίου Δημητρίου.

Σε ένα από τα σπίτια στο νότιο πεζοδρόμιο, κάτω από την εκκλησία, που είχαμε την ευκαιρία να δούμε σε δύο αναρτήσεις: https://archive.saloni.ca/2199 https://archive.saloni.ca/1881