Από το ξενοδοχείο Αστόρια, κατοχική λήψη προς την Αγ. Σοφίας

Από το ξενοδοχείο Αστόρια, κατοχική λήψη με την μεσοπολεμική Αγ. Σοφίας από το ύψος της Τσιμισκή και πάνω. Αριστερά οι στέγες από το σπίτι Νικ. Δαρβέρη που είχαμε δει εδώ: https://archive.saloni.ca/609, αμέσως μετά το Διονύσια μέχρι τον τρούλο του σπιτιού στη γωνία Ερμού με Αγ. Σοφίας. Από τον ίδιο δημοπράτη και το Αστόρια την ίδια εποχή.