Από το ξενοδοχείο Αστόρια, κατοχική λήψη προς την Αγ. Σοφίας

Από το ξενοδοχείο Αστόρια, κατοχική λήψη με την μεσοπολεμική Αγ. Σοφίας από το ύψος της Τσιμισκή και πάνω. Αριστερά οι στέγες από το σπίτι Νικ. Δαρβέρη που είχαμε δει εδώ: https://archive.saloni.ca/609, αμέσως μετά το Διονύσια μέχρι τον τρούλο του σπιτιού στη γωνία Ερμού με Αγ. Σοφίας.

Facebook: https://www.facebook.com/thessalonikilostcity/posts/pfbid0xdq1oY3qq4G6jNTcbXmXb8EFa3G42jDQ221KquhNP4fUhmsnSP5MnxgJ3tQJQAM8l

Από τον ίδιο δημοπράτη και το Αστόρια την ίδια εποχή.