Οδός Κωνσταντίνου Παλαιολόγου

Μια φωτεινή φωτογραφία από τον Erich Rinka την σκοτεινή περίοδο της κατοχής το 1943-44 σύμφωνα με την πηγή. Πολυφωτογραφημένο το σημείο της Παλαιολόγου πάνω από την Εγνατία, το είχαμε δει παλιότερα στην εξαντλητική ανάλυση της Μάρας Νικοπούλου, εδώ: https://archive.saloni.ca/1196. Αριστερά της εισόδου κάτω από το μπαλκόνι διακρίνουμε ζωγραφισμένο τον αριθμό 29 που πιθανόν αντιστοιχεί στην αρίθμηση της εποχής πριν τη ρυμοτόμηση.

Πηγή: https://www.deutschefotothek.de/documents/obj/71940140/bz_er-a_0000002_001?fbclid=IwAR0LotFT8hVPZulPwjrlubyYKiUVM9altbGWl6Bk02fSMPiOjbJ3JseWXac

Facebook: https://www.facebook.com/thessalonikilostcity/posts/pfbid0arrCnXVQ7yX6wi1WXGvEtQ368RwyjCv1JF8CWUGNENbiD5x6Zwij83dDteBLuXbQl