Φωτογράφοι στην Βασ. Γεωργίου, μέρος δεύτερο

Εκτός από τον Αλφόνσο Ορπή και το Φωτο-Ντόρα (Αχειλλά), άλλοι 6 φωτογράφοι που δραστηριοποιήθηκαν αυτήν την περίοδο (από αρχές 20ου μέχρι και την Κατοχή) στην Βασ. Γεωργίου. Σχόλια στην κάθε φωτογραφία ξεχωριστά. Η αρίθμηση στην οδό ήταν διαφορετική τότε και σίγουρα κάποιοι απ αυτούς είχαν την εργασία τους κοντά στο Λ. Πύργο. Για Φωτο Ορπή και Φωτο-Ντόρα (Αχειλά) εδώ: https://archive.saloni.ca/349 Φωτο Luxe A. Lambrou & B. (?) Βασ. Γεωργίου 10 Hermes Βασ. Γεωργίου 14 Menahem Βασ. Γεωργίου 59, Ο Χρήστος Καββαδάς ο οποίος την ανέρτησε στις ΠΘΦ γράφει: Στο πίσω μέρος υπάρχει η σφραγίδα του φωτογράφου με κόκκινο μελάνι: Photo – Menahem 59 Roi George 59 Salonique φωτογραφία του 1931 Άλλη φωτογραφία του Menahem με την σφραγίδα του Φωτο Eclair, Βασ. Γεωργίου χωρίς αριθμό Katerine Tsortovitch Βασ. Γεωργίου 78, απέναντι από το Αμερικάνικο προξενείο (οικία Ιβάν Χατζημήσεφ γωνία με Μπιζανιου) Φωτο Α. Opan (?) Βασ. Γεωργίου 79