Νότια της Αγ. Αικατερίνης, με το σπίτι στην Τσαμαδού

Για άλλες φωτογραφίες από αυτήν την κατεύθυνση και αυτό το σπίτι εδώ: https://archive.saloni.ca/241