Στις αρχές της Λαγκαδά παράγκες κι ένα μπαρ

Στις αρχές της Λαγκαδά, γωνία με Μοναστηρίου το ξενοδοχείο Κωνσταντινούπολις, ένα ακόμη κτήριο και μετά παράγκες. Σε μια απ' αυτές Englich (sic) Bar. Από τον Θεόδ. Νάτσινα

Για το ξενοδοχείο Κωνσταντινούπολις εκείνου του καιρού εδώ, όπου και προστέθηκε η λήψη αυτή: https://archive.saloni.ca/484