Κτίζεται το νοσοκομείο Χαμιδιέ. Λήψεις Baubin

Κτίζεται το νοσοκομείο Χαμιδιέ (σημερινό νοσοκομείο Αγ. Δημήτριος) και ο Baubin το φωτογραφίζει περιμετρικά. Λήψεις του φωτογράφου Baubin που φιλοξενούνται στο πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης. Εσωτερικοί χώροι υποδοχής και γραφεία του νοσοκομείου https://archive.saloni.ca/1383 Οι θάλαμοι των ασθενών και του προσωπικού https://archive.saloni.ca/1385 Τα ιατρεία, τα χειρουργεία, τα εργαστήρια, τα φαρμακεία και το προσωπικό https://archive.saloni.ca/1384

Facebook: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=846477929175175&id=204212503401724